- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคค่ำและภาคเสาร์อาทิตย์) 140,000.00 บาท 
สาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 150,000.00 บาท
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 200,000.00 บาท