- คะแนนภาษาอังกฤษแต่ละประเภทมีคะแนนเท่าไร ที่สามารถนำมายื่นสมัครได้

ITP-TOEFL 500 คะแนน , TOEFL (IBT) 61 คะแนน , TOEIC 600 คะแนน , IELTS 5 คะแนน, CU-TEP 60 คะแนน, TETET 4 คะแนน
** นอกเหนือจากประเภทที่กำหนดคณะไม่รับพิจารณา **