- ในการสมัครต้องเสียค่าสมัครเท่าไหร่

การสมัครมหาวิทยาลัยกำหนดให้สามารถสมัครได้สูงสุด 2 สาขา 
-กรณีสมัคร 1 สาขา และไม่มีผลภาษาอังกฤษเสียค่าสมัคร 500 บาท มีผลภาษาอังกฤษเสียค่าสมัคร 300 บาท 
-กรณีสมัคร 2 สาขา และไม่มีผลภาษาอังกฤษเสียค่าสมัคร 800 บาท มีผลภาษาอังกฤษเสียค่าสมัคร 600 บาท