ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Thailand Design Creator Competition

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด  ในฐานะของตัวแทนการบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐานด้านไอทีระดับสากลในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเยาวชนไทย ให้มีความโดดเด่น และสร้างประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเตรียมพร้อมต่อการทำงานในอนาคต 

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้เปิดเวทีการแข่งขันทักษะไอที โดยการนำโปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign  มาสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ชื่อกิจกรรมโครงการ “Thailand Design Creator Competition” ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย ที่มีทักษะทางด้านกราฟฟิกดีไซน์เข้าร่วมประชันความสามารถบนเวทีการแข่งขันระดับโลกภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Associate World Championship 2018” ณ เมือง Orlando, รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  http://www.aritedu.com/creator2018/