ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive (M.Sc.BIS) ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (สอบวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561)

M.Sc.BIS: ตรวจสอบรายชื่อสมัครสอบ Comprehensive ครั้งที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 2/2560)

 

สอบวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.  (ห้องสอบจะประกาศแจ้งเพื่อทราบบนเว็บไซต์คณะฯ อีกครั้ง)