คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนบริจาค

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนบริจาค

คุณสมบัติผู้ขอทุน

1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีความประพฤติดี

3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน

 
หากนักศึกษาคนใดสนใจ กรอกข้อมูลในใบสมัครด้านล่าง และส่งให้พี่วิชชุดา ที่ศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 18 พ.ค. 2561 ก่อน 17.00 น.

 

คณะกรรมการทุนการศึกษา จะสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนดังกล่าว 

 

หมายเหตุ: จำนวนทุนมีจำกัด การพิจารณาทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนการศึกษา

 

ใบสมัครขอรับทุน