แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค E-Exam วิชา INT651 Telecommunication Technology ภาค 2/2560 รายละเอียดเพิ่ม

 

กำหนดการสอบปลายภาควิชา INT651 Telecommunication Technology

 

  • สอบวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

 

  • เวลา 20.00-24.00 น.

 

 

  • ใช้ Username และ Password ในการเข้าสอบ

 

            กรณีรายชื่อไม่ปรากฎโปรดแจ้งที่ aphorn@sit.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561