มจธ. รับสมัครทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนจ้างงาน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560
 
 
 
คุณสมบัติของนักศึกษา
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. มีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป) 
3. มีความรับผิดชอบ และมีเวลาทำงานอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ 
4. มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด
5. หากมีปัญหาทางการเงินที่กระทบกับการเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่ 4 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561
 
อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท
 
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2561
 
ขั้นตอนการสมัคร
1.   บันทึกการสมัครทุนการศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” เลือก “ทุนจ้างงานนักศึกษา”
2.    กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง
 
3.     ยื่นแบบคำขอทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น (สำนักงานชั่วคราว) ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ภายใน 25 พฤษภาคม 2561
 
** หากนศ. ต้องการสมัครทุนจ้างงานมจธ. แต่ทำงานกับหน่วยงานในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสำเนาใบสมัครให้พี่วิชชุดา ที่ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 ตึกคณะฯ ภายในวันที่ 22 พ.ค. 2561
     
(กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ย้ายหน่วยงานชั่วคราวไปที่ ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ออกจากลิฟต์ชั้น 6 เดินขึ้นบันไดครึ่งชั้น แต่ถ้าออกจากลิฟต์ชั้น 7 เดินลงบันไดครึ่งชั้น)