MSC ประกาศผลการสอบ Workshop สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเป็น I ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (มีสิทธิ์สอบ) สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ครั้งที่ 3)