ตารางสอบปลายภาค 2/2560 (ตารางพบที่ปรึกษา) update ณ วันที่ 7 พ.ค. 61 มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิชาสอบ INT 303 และ INT 307 ค่ะ

- ตารางสอบวิชา INT 303 และ INT 307 ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบตามตารางนี้
ถ้านศ.คนใดสอบซ้อนเฉพาะ 2 วิชานี้ ขอให้แจ้งที่พี่ตุ๊กภายในวันที่ 8 พ.ค. 61 ค่ะ
- วันพบอาจารย์ที่ปรึกษารหัส 58 ขอย้ายวันมาเป็นวันที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 11.00 น. ชั้น 4 ค่ะ
ฝ่ายบริการการศึกษา