ประกาศคะแนนสอบ Comprehensive ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ครั้งที่ 2 หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผลสอบ Comprehensive ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ครั้งที่2) สอบวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 (คลิกเพื่อดูผลสอบ)

หมายเหตุ

  • สอบครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00-12.00 น.

  • สมัครสอบครั้งต่อไป วันที่ 8 - 9  พฤษภาคม 2561 ผ่าน www.sit.kmutt.ac.th