ประกาศคะแนนสอบ Comprehensive (M.Sc.BIS) ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (สอบวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561)

ผลและคะแนนสอบ Comprehensive (M.Sc.BIS)  ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2/2560

(สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ห้อง CB2501 /CB2- ชั้น 5)