รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

       School of Information Technology

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok

 

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

 

 
ลักษณะงาน
ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ประสานนัดประชุมต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม สรุปรายงานการประชุม จัดทำเอกสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.      มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ฟัง พูด เขียน)
3.      มีทักษะในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.      มีความยึดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน
5.      มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6.      ระยะเวลาจ้างงาน 1 ปี
วิธีการสมัคร

กรุณาส่ง Resume ที่มีรูปถ่าย พร้อม Transcript มาที่อีเมล์ piraporn@sit.kmutt.ac.th โดยคณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าสัมภาษณ์จาก Resume และจะโทรศัพท์แจ้งนัด วัน เวลา ในการสัมภาษณ์ให้ทราบ

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิราภรณ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา เบอร์ติดต่อ 0-2470-9813 , 089-985-9951