บริษัท เงินติดล้อ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

เนื่องด้วยบริษัท เงินติดล้อ มีการจัดโครงการ Internship 2018 เพื่อเป็นการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาฝึกปฏิบัติการจริงกับทางบริษัท