บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

cid:image003.png@01D3BAFD.51CE8EA0

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) มีความต้องการเปิดรับสมัครนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเข้าฝึกงานในแผนก ไอที โดยแผนกไอที ได้ให้บริการด้านไอที ทั้งในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิค

นักศึกษาจะมีโอกาสนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  พร้อมทั้งพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริงในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติตต่อกลับที่ คุณพลอยนภัส 02-6408717

AttachmentSize
Internship IT.pdf255.86 KB