นัดเรียนชดเชย วิชา BIS608 Entrepreneurship and Organizational Behavior

วิชา BIS608   Entrepreneurship and Organizational Behavior

 

นัดเรียนชดเชย ตามวันเวล ดังนี้

 

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 12.00 - 15.00 น. ห้อง CB2313

(ช่วงเช้าเรียนตามปกติ ตามตารางเรียน/สอน เวลา 08.00 - 11.00 น.)

 

..............................................................................................

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 12.00 - 15.00 น. ห้อง CB2313

(ช่วงเช้าเรียนตามปกติ ตามตารางเรียน/สอน เวลา 08.00 - 11.00 น.)

..............................................................................................