บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการ " IT Professionals Walk-in Interview

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่จบการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมโครงการโครงการ " IT Professionals Walk-in Interview ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561  ณ สำนักงานใหญ่บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 24