หลักสูตรปริญญาตรีคณะ SIT จัดอบรมเรื่อง IRB สำหรับการทำวิจัย วันที่ 26 มี.ค.2561 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องเรียน 4/2 คณะ SIT นศ.ป.โท ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้