ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศงดให้บริการเฉพาะเคาน์เตอร์ยืม-คืนในวันที่ 16-17 มีนาคม 2561

ประกาศ
งดให้บริการเฉพาะเคาน์เตอร์ยืม-คืน
 
             ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการเฉพาะเคาน์เตอร์ยืม-คืนในวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 ส่วนห้องสมุดฯ ยังเปิดให้บริการตามปกติ
             จึงแจ้งเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
*ท่านที่ต้องการคืนหนังสือสามารถคืนได้ที่ Return Box ที่ด้านหน้าประตูห้องสมุดฝั่งขวามือค่ะ*
                                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561