ประกาศกำหนดการสอบ Comprehensive ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ครั้งที่ 2 (สมัครสอบวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 สอบวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561)