นศ.ปีที่ 3 และ 4 ( Project ยังไม่เสร็จ) สามารถเข้าใช้ห้อง Makerspace ที่ CB 4 ชั้น 8 ได้

ประกาศ
นักศึกษาชั้นที่ 3 และ ปีที่ 4 (ที่ยังทำโครงงานไม่เสร็จ) สามารถเข้าใช้ห้อง Makerspace ที่ CB 4 ชั้น 8 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยขอให้อ่่านข้อปฏิบัติการใช้ห้องตาม file ที่แนบมาพร้อมนี้
ฝ่ายบริการการศึกษา
18-1-61