สำหรับนักศึกษา IT&CS ชั้นปีที่ 4 ตรวจสอบรายชื่อการเข้า Firm Presentation (ชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ)

นักศึกษา IT&CS ชั้นปีที่ 4 ตรวจสอบรายชื่อการเข้า Firm Presentation สำหรับชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ 

  1. วันที่ 9 ต.ค. 60        Firm Presentation : 11 Street
  2. วันที่ 16 ต.ค. 60      Firm Presentation :  DST
  3. วันที่ 30 ต.ค. 60      Firm Presentation :  บริษัท นิภา
  4. วันที่  6 พ.ย. 60       Firm Presentation :  Dek-Dee
  5. วันที่ 20 พ.ย. 60      Firm Presentation :  SCB

รายชื่อนักศึกษา CS ชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ >> Download

รายชื่อนักศึกษา IT ชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ >> Download

------------------------------------

สำหรับนักศึกษาที่ชั่วโมงปัจฉิมนิเทศยังไม่ครบ 3 ครั้ง

สามารถเข้าร่วมงาน SIT Career Day 2018 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 

ณ ห้อง LIB108 สำนักหอสมุด พบกับบริษัทที่จะมารับสมัครงาน 46 บริษัท