ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ได้รับบัตรนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2560 update

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ได้รับบัตรนักศึกษาจะมีเครื่องหมายถูกข้างหลังชื่อ (คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

- สามารถรับบัตรนักศึกษา ได้ที่ ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00 น.  และ  เสาร์ - อาทิตย์ 08:00 - 17:00 น.

กรณีคนที่ยังไม่ได้บัตรนักศึกษา

1. อัพโหลดประวัติล่าช้า

2. รูปผิดขนาด ไม่ชัด รวมไปถึงรูปไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด