วิชา INT 306 G.2 งดสอนวันพุธที่ 17 ม.ค. 61 และ INT 106 งดสอนวันศุกร์ที่ 19 ม.ค.61

ประกาศ
วิชา INT 306 G.2 งดสอนวันพุธที่ 17 มกราคม 61 และวิชา INT 106 Lab วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 61  งดสอนทั้ง 2 กลุ่ม
ฝ่ายบริการการศึกษา