กำหนดการสมัครสอบ Comprehensive ภาค 2/2560 (ครั้งที่ 1) สมัครระหว่างวันที่ 16-17 ม.ค. 2561