บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัทในช่วงปิดภาพเรียนฤดูร้อน 

---------------------------

ระยะเวลาการฝึกงาน วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561 

---------------------------

กำหนดการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 
  • กิจกรรมคัดเลือกนักศึกษา วันเสารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
  • ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

สามารถสมัครฝึกงานทาง Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL5McxnMxC6ZgWM9Xc9s0LN3CO8fpnf7MHRbvuAQD5CNK4Qw/viewform