กำหนดการเปิดเทอมระดับปริญญาโท ภาค 2/2560 ภาคค่ำวันจันทร์ที่ 8/1/2561 ภาคเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 13/1/2561