ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB2 อาคาร SIT และห้อง LAB CB2

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560   เวลา 22:00 น.

และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 07:00 น.   

 

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

Infrastructure Team

TEL : 9878

E-mail : servicedesk@sit.kmutt.ac.th 

 

 

 

AttachmentSize
New_year_close_lab.pdf91.41 KB