ประกาศนศ.ชั้นปีที่ 3 รหัส 58 สนใจเรียนวิชา CSC 261 กับหลักสูตร CS เทอม 2/2560 ขอให้แจ้งชื่อด่วนค่ะ

ประกาศ
ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 นศ.ปี 3 รหัส 58 คนใดสนใจเรียนวิชา CSC 261 Statistics for Scientists กับหลักสูตร CS ขอให้มาแจ้งความจำนงที่พี่ตุ๊ก ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ธ.ค. 60  (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ)
วิชานี้สามารถเทียบได้กับวิชา INT 304 Statistics for IT ค่ะ
ฝ่ายบริการการศึกษา