รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการ Active Recruitment ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2561

หมายเหตุ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ Active Recruitment จำนวน 29 คน ให้ดำเนินการดังนี้
             1.สมัครเข้าศึกษาต่อใน Web site ของ มจธ. ตั้งแต่วันที่ 29-30 พ.ย.60
            2. ค่าสมัคร 350 บาท
            3.ส่วนงานคัดเลือกนักศึกษา มจธ.จะติดต่อนักเรียนภายในวันนี้
               สามารถติดต่อได้ที่ 02-4708425