ประกาศนศ.ชั้นปีที่ 3-4 คนใดสนใจเรียนวิชาเลือกของ CS ติดต่อคณะ

ประกาศ
นศ.ชั้นปีที่ 3-4 คนใดสนใจเรียนวิชาเลือกของ CS ตาม file ด้านล่างนี้ ขอให้มาเขียนคำร้องที่คณะ ชั้น 2 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 60 นี้
ฝ่ายบริการการศึกษา

AttachmentSize
CS Major Elective.pdf151.85 KB