เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2018” ครั้งที่ 16

      เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2018” ครั้งที่ 16 จัดขึ้นในวันที่ 10 -12 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เนื่องจากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับบริษัท Certiport Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist Certification พร้อมค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแสดงศักยภาพการใช้โปรแกรม MS Office เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

        รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.arit.co.th หรือ www.aritedu.com/olympic2018/

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

        รายละเอียดโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2018

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์ Tel : 02-682-6350 ต่อ 522 Email : chutinthorns@ar.co.th

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุก Tel : 02-682-6350 ต่อ 523 Email : nattakanp@ar.co.th

คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ Tel : 02-682-6350 ต่อ 524 Email : achirayat@ar.co.th