เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายความรู้ “Gosoft Youth Tech Day” และนำเสนอผลงานวิชาการโครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายความรู้ “Gosoft Youth Tech Day” จากบริษัทโกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และการนำเสนอผลงานวิชาการโครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ Mobile, Cloud Service, Micro Service/API, IOT, Robotic และ AI เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอผลงานและได้เรียนรู้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น จัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 1111AB อาคาร CP Tower ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  เสวนาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

     1.1.    Digital Transformation Trend in Retails เนื้อหาบรรยาย

              1.1.1.Digital Transformation

              1.1.2.Digital Transformation Trend in Retails

               1.1.3.การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของอุตสาหกรรมค้าปลีก

     1.2.    Top 5 Technologies that change your life เนื้อหาบรรยาย

               1.2.1.Top 5 Technologies

               1.2.2.Technologies สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไร

2.  นักศึกษานำเสนอผลงานด้านวิชาการบนเวที องค์ประกอบในการพิจารณา

      2.1.  เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อ Mobile, Cloud Service, Micro Service/API, IOT, Robotic และ AI

      2.2.  เป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสถาบันให้สามารนำเสนอผลงานได้

      2.3.  เป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการ ให้สามารถนำเสนอผลงานบนเวที

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  

     ใบสมัครเข้าร่วมงาน Gosoft Youth Tech Day

     ใบสมัครเข้าร่วมประกวดผลงาน Gosoft Youth Tech Day

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

   คุณสุทธิรา สหัสสานนท์ Tel : 086-6004149 Email : suthiras@gosoft.co.th

   คุณถนอม โชววงษ์ Tel : 083-2449491 Email : thanomcho@ gosoft.co.th