นักศึกษาทุนจ้างงานเทอม 1/2560 โปรดตรวจสอบชั่วโมงการทำงานเดือนตุลาคม 2560

นักศึกษาทุนจ้างงานเทอม 1/2560 โปรดตรวจสอบจำนวนชั่วโมงการทำงานเดือนตุลาคม 2560 และรับทราบจำนวนชั่วโมงการทำงานที่เหลืออยู่ในเดือนพฤศจิกายน 2560

หากข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดรีบแจ้งคุณวิชชุดา ที่ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศโดยด่วน

 

ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน >>>