แจ้งกำหนดการ Present หลักสูตร วท.ม.สาขา IT วิชา INT604 ภาค 1/2560 รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งกำหนดการ Present รายงาน หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค 1/2560 ดังนี้

 

 

1. INT604 Database Management System วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ห้อง Training V

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2560