แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมสัมนาเรื่อง "ความเครียด และโรคซึมเศร้า"

หลักสูตร B.Sc.CS ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมสัมนาเรื่อง "ความเครียด และโรคซึมเศร้า" โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าฟังเข้าสัมนาในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LIB108 ชั้น 1 สำนักหอสมุด
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 เข้าฟังเข้าสัมนาในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LIB108 ชั้น 1 สำนักหอสมุด
 
นักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าฟังสัมนาในวันดังกล่าวได้ โปรดแจ้งชื่อที่พี่นิค ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ขอให้นักศึกษาทุกคนพิมพ์เอกสารประกอบการเข้าอบรมด้วยค่ะ สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/1JIEFcTwxjAB7cQ1vnMsOCt4pJ4pFdjRo/view?u...