ประกาศกำหนดวันจองและรายละเอียดวิชาเลือกเทอม 2/2560 update