คลินิกเสริมสร้างกำลังใจ (Motivation Clinic) เปิดให้บริการให้คำปรึกษาตามประกาศนี้