บริษัท เคโลจิส จำกัด ต้องการรับสมัคร นักศึกษาทำงาน Part-time

บริษัท เคโลจิส จำกัด ต้องการรับสมัคร นักศึกษาทำงาน Part-time มีคุณสมบัติดังนี้

- ออกแบบ และ พัฒนา Web Application

- มีความรับผิดชอบสูง ส่งมอบงาน คุณภาพ ตรงเวลา

ผู้ที่มีความสนใจ กรุณาส่ง Resume มาที่ service@kelogis.com