ตารางสอบซ่อม Workshop สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเป็น I ภาค 1/2560