ประกาศคะแนนสอบ Comprehensive ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ITN, ITW)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคค่ำ) คลิกคะแนนสอบ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) คลิกคะแนนสอบ