นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาค 1/2560 สามารถรับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาค 1/2560 สามารถรับบัตรประกันอุบัติเหตุ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ณ ฝ่ายบริการการศึกษา อาคารคณะ SIT ชั้น 2

 

จันทร์ - ศุกร์   09.00-19.00 น.

 

เสาร์-อาทิตย์   08.00-17.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560