รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมแข่งขัน "KPMG Cyber Security Challenge"

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้มีการจัดการแข้งขัน "KPMG Cyper Security Challenge" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถด้าน Cyber Security ตลอดจนเป็นองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาศักยภาพตนเองในอนาคต ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และทั้งสองลำดับจะเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อไปแข่งขันในงาน Cyber Security Challenge ที่ประเทศมาเลเซีย
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน โปรดมาลงชื่อได้ที่พี่ตุ๊ก หรือพี่นิค ชั้น 2 ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น.
 
คณะฯ จะทำการสอบคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น. ห้อง CB2304
 
ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนคณะฯ เพื่อเข้าร่วมการแข้งขันในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
 
รายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมสาสามารถดูได้จากไฟล์ที่แนบมา
 

AttachmentSize
KPMG_PR.pdf416.31 KB