ประกาศผังสอบ Comprehensive (M.Sc.BIS) ครั้งที่ 2 ภาค 1/2560 (สอบวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560)

M.Sc. ผังสอบ Comprehensive ครั้งที่ 2 ภาค 1/2560

 

สอบวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม  2560

 

เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องสอบ CB2501 ณ CB2  ชั้น 5