บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในจำนวน 14 อัตรา

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในจำนวน 14 อัตรา 

ในตำแหน่ง Consulting by Degrees

1. UI Design

2. UX Design Digital-Technology
---------------------------------

รายละเอียด >> Download