กำหนดการจองวิชาเลือก (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) และ ข้อมูลรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน M.Sc.BIS ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วท.ม. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ข้อมูลการจอวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

สำหรับนักศึกษารุ่น 22 - 29  รหัสนักศึกษา 56130700601 - 59130700688

รายละเอียดวิชาที่เปิดใหม่ในภาค 2/2560 (ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียน)

สำหรับนักศึกษารุ่น 30  ขึ้นเทอม 2 รหัสนักศึกษา 60130700601- 60130700662

Program Profile BIS

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

มะยุลา เดชศรฐิติวัฒน์ /นักบริการการศึกษา M.Sc.BIS

Tel.office 0-2470-9849

e-mail: mayula@sit.kmutt.ac.th