ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 57 ที่ขอจบ 3 ปีครึ่ง (ขอเอกสารเพิ่มเติม)

ประกาศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ที่ขอจบการศึกษา 3 ปีครึ่ง ทางหลักสูตรฯ ขอให้นศ.ทีมีรายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เขียนใบคำร้องที่คณะ (ไม่ต้องผ่านระบบออนไลน์) ขอเหตุผลในการขอจบการศึกษา 3.5 ปี
โดยมายื่นให้พี่ตุ๊กที่คณะ ชั้น 2 ก่อนวันที่ 21 ก.ย. 60 นี้
ฝ่ายบริการการศึกษา