ตารางสอบกลางภาค 1/2560 B.Sc.IT update ณ วันที่ 14 ก.ย. 60

ขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา INT 491 DSM ย้ายมาสอบห้อง CB 2312 ค่ะ