MSC ประกาศกำหนดการสมัครสอบ Comprehensive ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2) ขยายวันสมัครและชำระเงินภายใน 12.00 น.ของวันที่ 21 กันยายน 2560

 

  • สมัครและชำระเงินระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง เวลา 12.00 น.ของวันที่  21  กันยายน 2560

 

  • สอบวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง