นักศึกษาที่เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 สามารถรับประกาศนียบัตรได้ที่คณะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักศึกษาปริญญาโทที่เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

สามารถรับประกาศนียบัตรได้ที่ทำการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายบริการการศึกษา)

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

 

จันทร์-ศุกร์      10.00-19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์    08.00-17.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2560